Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

Η ακολουθία του θείου πάθους


Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω τής νυκτός"
έψαλλαν οι καλλίφωνοι ιεροψάλτες του Ιερού Ναού μας στο Νυμφίο της ΕκκλησίαςΣήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας» πραγματοποιήθηκε η ακολουθία των παθών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστούμετά το τέλος της ακολουθίας των παθών οι ευλαβείς ενορίτες στολίζουν τον Επιτάφιο

Αναγνώστες