Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Χριστός Ανέστη Αδελφοί


Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο, Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τούς αιώνας των αιώνων, Αμήν.


(Κατηχητικός λόγος του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου)

Αναγνώστες