Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

Κυριακή του Θωμά

«Φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε»
Πολύ συχνά ακούμε ότι ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός δεν δέχεται την έρευνα, και ότι το σύνθημα του είναι το «πίστευε και μη ερεύνα».
Αυτό είναι συκοφαντία˙ και αυτούς τους συκοφάντες έρχεται να τους κατατροπώσει ο ίδιος ο Χριστός οκτώ ημέρες μετά την Ανάστασή Του.
Όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Χριστός εμφανίζεται στους Μαθητές Του, λέγον: Ειρήνη υμίν. Και αφού είπε αυτό, έδειξε τα χέρια Του αλλά και την πλευρά Του.
Εδώ έχουμε δύο σημεία να παρατηρήσουμε το ένα είναι το Ειρήνη σε εσάς και το άλλο είναι η απόδειξη της Αναστάσεως.
Τον πρώτο λόγο που είπε ήταν να ειρηνέψει οι ψυχή τους διότι φοβόντουσαν τους Εβραίους και γι’ αυτό είχαν κρυφτεί στο ανώγειο˙ το δεύτερο το έκανε διότι υπήρχε αμφισβήτηση στο αν όντως αναστήθηκε ο Χριστός και αυτό διότι αμέσως μετά την ανάστασή Του διέδωσαν ψευδέστατα, οι Ρωμαίοι φύλακες του Τάφου, ότι ενώ κοιμόντουσαν ήρθαν οι μαθητές Του τη νύκτα και έκλεψαν το σώμα Του.
Τώρα βέβαια θα αναρωτιέστε είναι δυνατόν οι Μαθητές να μην ήξεραν αν έκλεψαν το σώμα του Χριστού;
Η απάντηση είναι ότι δεν ήξεραν διότι ο Χριστός δεν είχε μόνο τους Δώδεκα Μαθητές αλλά και άλλους που ήσαν κρυφοί. Θυμηθείτε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον που λέγομεν την Μ. Παρασκευή «ηρώτησε τον Πιλάτον ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ών μαθητής του Ιησού, κεκρυμμένος δε δια τον φόβο των Ιουδαίων…», αλλά μαθητής κεκρυμένος ήταν και ο Νικόδημος και άλλοι που όμως φοβόντουσαν μην αποσυνάγωγοι γινόντουσαν.
Ο Χριστός ως καρδιογνώστης κατάλαβε την αμφισβήτηση των μαθητών του και αμέσως τους δείχνει τα χέρια και την πλευρά Του για να τους αποδείξει ότι είναι Αυτός που εσταύρωσαν οι Εβραίοι και Αναστήθηκε.
Όμως δεν ήταν όλοι οι Μαθητές εκεί, όπως μας διηγείται το Ιερόν Ευαγγέλιον, έλειπε ο Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος.
Όταν επέστρεψε ο Θωμάς οι Συμμαθητές του έτρεξαν με χαρά να του ανακοινώσουν ότι είδαμεν τον Διδάσκαλο ήρθε και είδαμεν τον Αναστημένο Χριστό.
Τότε ο Θωμάς δείχνει φανερά πλέων την απιστία και την αμφισβήτησή του, λέγοντας ότι «αν δεν δω με τα μάτια μου και δεν ακουμπήσω με τα χέρια μου τα σημάδια που άφησαν τα καρφιά αλλά και αν δεν ακουμπήσω με τα χέρια μου την πλευρά του που την είχε τρυπήσει με την λόγχη ο Ρωμαίος στρατιώτης δεν πιστεύω ότι είναι αυτός ο Χριστός».
Μετά από οκτώ ημέρες επισκέφτηκε ξανά ο Χριστός τους Μαθητές του και τους λέγει «Ειρήνη υμίν».
Βλέποντας ο Χριστός τον Θωμά του λέγει «φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε, και ίδε τας χείρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός» δηλαδή είπε στον Θωμά ακούμπα με το δάκτυλό σου τις πληγές των χεριών μου και με τα μάτια σου θα δεις όλες τις πληγές μου και μην αφήνεις τον εαυτό σου να κυριευθεί από την απιστία αλλά με τις αποδείξεις αυτές γίνε πιστός.
Και αποκρίθηκε ο Θωμάς λέγοντάς του: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου».
Ο Ορθόδοξος χριστιανισμός αγαπητοί μου αδελφοί δεν φοβάται την έρευνα, μάλιστα, έχει παράπονο γιατί οι άνθρωποι δεν ερευνούν, δεν πλησιάζουν να ψηλαφήσουν τον Χριστό αλλά και να τον γνωρίσουν.
Ο Χριστός λέγει προς όλους: «ψηλαφήσετέ με και ίδετε», «γεύσασθε και ίδετε», «έρχου και ίδε», «μελετάτε τας γραφάς», όποιος είναι απροκατάληπτος, στην έρευνά του, θα ανακαλύψει οπωσδήποτε την αλήθεια, όπως συνέβη και με τον απόστολο Θωμά, τον πρώτο που θέλησε με ειλικρίνεια να ερευνήσει το θαύμα της Αναστάσεως.
Ο απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του γράφει «ου γαρ σεσοφισμένοις μύθοις εξακολουθήσαντες, εγνωρίσαμεν υμίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμιν και παρουσίαν, αλλ’ επόπται γενηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος», δηλαδή σε ελεύθερη απόδοση «δεν ακολουθήσαμε μύθους πλεγμένους με φαινομενικές σοφίες, αλλά σας γνωστοποιούμε την δύναμη και την μέλλουσα ένδοξο παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, επειδή είδαμε με τα μάτια μας την μεγαλειότητα εκείνου».
Εμείς οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε σε φανταστικές ιστορίες και μύθους, αλλά σε αποδεδειγμένη αλήθεια. Πρώτοι οι απόστολοι από την προσωπική τους διαπίστωση και βεβαιότητα κήρυξαν τον αναστημένο Χριστό «εις πάντα τα έθνη» ως αυτόπτες και αυτήκοοι και σφράγισαν τη μαρτυρία τους με το ίδιο τους αίμα.
Αλλά και οι μάρτυρες πήραν το στέφανο της δόξης διότι πίστευσαν στον Αναστημένο Ιησού Χριστό, μπορεί να μην ήταν αυτήκοοι ή αυτόπες αλλά ο Κύριος είπε «μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες»,
Η Ανάσταση του Χριστού μας είναι γεγονός αποδεδειγμένο, ψηλαφητό, και αναντίρρητο.
Τη σημερινή ομιλία όμως θα κλείσει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγον «έμαθον αφ’ ων είδον μη λογοθετείν˙ έμαθον αφ’ ων εψηλάφησα προσκυνείν, μη ζυγομαχείν, ένα Κύριον και Θεόν επίσταμαι, τον Δεσπότην Χριστόν…» δηλαδή πιστεύω στα μάτια μου και στα χέρια μου και με δίδαξαν να μην κρίνω, ψηλάφησα και έμαθα να προσκυνώ και όχι να φιλονικώ ένα Κύριο και Θεό γνωρίζω τον Δεσπότην Χριστό.
Έτσι αγαπητοί μου αδελφοί θα ήθελα να ψάξουμε μέσα στις καρδιές μας να βρούμε τον Αναστημένο Χριστό, να τον ψηλαφήσουμε, να τον ακουμπήσουμε, ώστε να αναφωνήσουμε ότι και ο απόστολος Θωμάς
«Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». ΑΜΗΝ.

Αναγνώστες