Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Ο "Σιναϊτικός κώδικας" ένας σημαντικός θησαυρός

Περισσότερες από 800 σελίδες μιας εκ των πρώτων εκδόσεων της Βίβλου ανακαλύφθηκαν και συναρμολογήθηκαν για να δημοσιοποιηθούν στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Βιβλιοθήκη.
Περισσότερες από τις μισές σελίδες των χειρογράφων των 1.600 χρόνων Σιναϊτικού Κώδικα, που είναι γραμμένος στα Ελληνικά, συναρμολογήθηκαν σε μια κοινή προσπάθεια ινστιτούτων της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Αιγύπτου και της Ρωσίας.
Ψηφιακές εικόνες υψηλής ανάλυσης των σελίδων του 4ου αιώνα θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.codexsinaiticus.org/.
Για να χαιρετίσει την έναρξη της διαδικτυακής έκδοσης της Βίβλου της Βρετανική Βιβλιοθήκη ξεκινά μια σχετική έκθεση η οποία ξεκινά από σήμερα και διαρκέσει μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.
Ο Σιναϊτικός Κώδικας παρέμενε στο μοναστήρι του Σινά επί 1.500 χρόνια, χωρίς να γνωρίζει κανείς την ύπαρξη του μέχρι το 1844, όποτε ανακαλύφθηκε και διαχωρίστηκε σε τέσσερα μέρη που κατέχουν οι προαναφερθείσες χώρες.
Ο Σκοτ Μακέντρικ, επικεφαλής της υπηρεσίας δυτικών χειρογράφων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, δήλωσε ότι ο τρόπος που έχει κατανεμηθεί το ιστορικό έγγραφο παρέχει μεγάλες δυνατότητες έρευνας και μελέτης.
"Ο Σιναϊτικός Κώδικας είναι ένας από τους σημαντικότερους γραμμένους θησαυρούς. Αυτό το χειρόγραφο των 1.600 ετών αποτελεί ένα παράθυρο στην εξέλιξη του πρώιμου Χριστιανισμού και την πρώτη χειροπιαστή απόδειξη πώς τα χειρόγραφα της Βίβλου πέρασαν από γενιά σε γενιά", σχολίασε ο Μακέντρικ.

Αναγνώστες