Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Η σημαντικότερες νηστείες του έτους

ΕΙΔΙΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΞΗΡΟΦΑΓΙΑΣ
5ῃ Ἰανουαρίου: Παραμονή Θεοφανίων
29ῃ Αὐγούστου: Ἡ Ἀποτομή τῆς Τιμ. κεφαλής τοῦ Ἁγ. Ἰωάν. Προδρόμου.
14ῃ Σεπτεμβρίου: Ὕψωσις τοῦ Τιμ. Σταυροῦ.
24ῃ Δεκεμβρίου: Παραμονή χριστουγέννων.
Ὅταν αἱ ἡμέραι αὐταί πέσουν Σάββατον ἤ Κυριακή, γίνεται κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Νηστεία τῶν Χριστουγέννων
Ἀπό τάς 15 Νοεμβρίου μέχρι τῆς 24ης Δεκεμβρίου νηστεύουμε. Μέχρι 12 Δεκεμβρίου γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.
Μεγάλη Τεσσαρακοστή
Ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα νηστεύομεν ἐκ πάντων. Σάββατον καί Κυριακή, κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
Ἀπό τήν Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων μέχρι τῆς παραμονῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου
Κατάλυσις Ἰχθύος μέχρι 24 Ἰουνίου.
Νηστεία 15 Αὐγούστου Παναγίας
Ἄρχετε ἀπό 1ῃ ἕως 14ῃ Αὐγούστου.
ΕΟΡΤΑΙ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΛΥΕΤΑΙ ΙΧΘΥΣ
7 Ἰανουαρίου: Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Βαπ.
2 Φεβρουαρίου: Τῆς Ὑπαπαντῆς.
25 Μαρτίου: Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
24 Ἰουνίου: Σύλληψις Ἰωάννου τοῦ Βαπ. 29 Ἰουνίου: Ἁγ. Πέτρου καί Παύλου.6 Αὐγούστου: Μεταμ. τοῦ Σωτήρος.
15 Αὐγούστου: Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
8 Σεπτεμβρίου: Γενέσιον τῆς Θεοτόκου.
14 Νοεμβρίου: Ἁγ. Ἁπ. Φιλίππου.
21 Νοεμβρίου: Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
ΚατΑλυσις οΙνου καΙ ΕλαΙΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
11 Θεοδοσίου τοῦ κοινοβιάρχου.16 Προσκ. Ἁλύσεως Ἀποστ. Πέτρου.17 Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.18 Ἀθανασίου καί Κυρίλλου.20 Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.22 Τιμουθέου Ἀποστόλου 25 Γρηγορίου Ναζιανζινοῦ.27 Ἀνακομ. λειψ. Ἱωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.30 Τριῶν Ἰεραρχῶν.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
8 Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου.10 Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος.11 Βλασίου ἱερομάρτυρος.17 Θεοδώρου τοῦ τήρωνος.24 Α' καί Β' εὔρεσις κεφ. Ἰωάννου Προδρόμου.
ΜΑΡΤΙΟΣ
9 Τῶν Ἁγ. 40 Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ.
26 Σύναξις Ἀρχ. Γαβριήλ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
23 Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου.25 Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου30 Ἰακώβου ἀποστόλου.
ΜΑΪΟΣ
2 Ἀνακ. λειψ. Ἀθανασίου τοῦ μεγάλου
7 Τοῦ ἐν οὐρανῶ φανεντ. Τιμ. Σταυροῦ.8 Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.9 Ἡσαίου προφήτου.14 Ἰσιδώρου ἐν Χίω.15 Παχωμίου τοῦ μεγάλου.16 Θεοδώρου ἡγιασμένου.21 Αγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης.23 Μιχαήλ ἐπ. Συννάδων.28 Εὐτυχοῦς ἐπ. Μελιτινῆς.30 Ἰσσακίου ἡγουμ. Μον. Δαλμάτων.
ΙΟΥΝΙΟΣ
6 Ἰλαρίωνος Μονῆς Δαλμάτων.8 Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. θεοδώρου Στρατηλ.11 Αποστόλου Βαρθολομαίου ἐκ τῶν 12.13 Ἀκυλίνης μάρτυρος.30 Σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων.
ΙΟΥΛΙΟΣ
1 Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων.2 Κατάθεσις ἐσθῆτος Θεοτόκου ἐν Βλαχ.11 Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος.17 Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.20 Προφήτου Ἡλιοῦ.22 Μαρίας τῆς Μαγδαλινῆς.25 Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης.26 Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος.27 Αγ. Μεγαλομ. Παντελεήμονος
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
27 Φανουρίου μάρτυρος.31 Κατάθεσις τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 Συμεών τοῦ Στυλίτου.9 Σύναξις τῶν Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης.13 Ἱεροθέου ὁσίου.20 Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος.23 Σύλληψις τοῦ Τιμίου Προδρόμου.26 Μετάστασις Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1 Παναγ. Γοργοϋπηκόου.18 Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ.23 Ἰακώβου Ἀδελφοθέου.26 Δημητρίου μεγαλομάρτυρος.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1 Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων.8 Παμμ. ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ.12 Ἰωάννου τοῦ ἐλεήμονος.13 Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.16 Ματθαίου τοῦ ἀπ. καί Εὐαγγελιστοῦ.25 Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος.30 Ἀνδρέου ἀποστόλου
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
4 Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος.5 Σάββα ἡγιασμένου.6 Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις.9 Σύλληψις ἁγίας Ἄννης.12 Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος.15 Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος.17 Δανιήλ προφήτου.20 Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
Τήν ἐβδομάδα πρίν ἀπό τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς καταλύεται τυρί, αὐγά, ψάρι, νηστεύεται τό κρέας.
ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ
Τήν ἐβδομάδα μεταξύ Κυριακῆς Τελώνου καί Φαρισαίου καί Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου.
Τήν ἐβδομάδα τῆς Διακαινησίμου κάι τῆς Πεντηκοστῆς.
Τάς ἡμέρας μεταξύ Χριστουγέννων καί Παραμονῆς Θεοφανείων.

Αναγνώστες