Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Ομιλία εις τα Χριστούγεννα

«Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν»
Τα Χριστούγεννα δεν είναι μια συνηθισμένη τοπική εορτή, είναι παγκόσμια εορτή, κατά την οποία εορτάζουν και χαίρονται τα σύμπαντα. «Τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται. Χριστός ετέχθη εκ Παρθένου».
Σήμερα αγαπητοί μου αδελφοί εορτάζει όλοι η δημιουργία: εορτάζει ο ουράνιος κόσμος, οι Άγγελοι˙ διότι φανερώθηκε «το απ᾿ αιώνος απόκρυφον και αγγέλοις άγνωστον μυστήριον». Ποιο είναι αυτό το άγνωστο μυστήριο; το άγνωστο μυστήριο είναι η ενσάρκωση του Υιού και λόγου του Θεού. Και βεβαίως τη νύκτα της γεννήσεώς Του όπως ακούσαμε πριν από λίγο στο ιερό Ευαγγέλιο «πλήθος στρατιάς αγγέλων» έψαλλε στο θείο βρέφος το «Δόξα εν Υψίστοις Θεό και επί γης Ειρήνη».
Εορτάζει σήμερον ο φυσικός κόσμος και αυτό μας το δίνουν να το καταλάβουμε καλύτερα οι ιεροί υμνογράφοι, δίνοντας παγκόσμια διάσταση στο γεγονός της γεννήσεως του Χριστού, καλούν όλα τα κτίσματα να χαρούν και να σκιρτήσουν για την γέννηση του Κτίστη και Δημιουργού τους. «Τα όρη, οι βουνοί τε και ξύλα του δρυμού, ποταμοί και θάλασσαι και άπασα πνοή, εν ευροσύνη σκιρτίσατε. Νύν εγγίζει η σωτηρία, Ιησού εκ Παρθένου πόλει Βηθλεέμ αποτίκκτεσθαι».
Σήμερον επίσης εορτάζει ιδιαίτερα το ανθρώπινο γένος, διότι γι’ αυτό κατέβηκε ο Χριστός στην γη για την δική μας σωτηρία.
Γιατί όμως ήρθε ο ίδιος ο Δημιουργός και δεν απέστειλε κάποιον προφήτη, ή άγιο ή ακόμη και Άγγελο;
Διότι η αμαρτία ήταν πολύ μεγάλη και δεν μπορούσε να μεσολαβήσει κανένα κτίσμα, και αυτό, διότι κτίσμα δεν μπορεί να σώσει κτίσμα.
Για να το κατανοήσουμε καλύτερα ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή στη Παλαιά Διαθήκη.
Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο «κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ᾿ ομοίωσιν» δηλαδή το κατ’ εικόνα δηλώνει κυρίως, και μάλιστα κατά τους Πατέρες: το νοερόν και το αυτεξούσιον, το κυριαρχικόν και το κοινωνικόν το δε καθ᾿ ομοίωσιν την δυνατότητα ηθικής εξομοιώσεως προς τον Θεόν δηλαδή να γίνει κατά χάριν Θεός, να φτάσει στην άκρα τελείωση, να ομοιάσει στον Θεό.
Όμως οι πρωτόπλαστοι παρέβησαν την εντολή του Θεού αφού όπως ξέρουμε έφαγαν από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού.
Με την πράξη αυτή ο Αδάμ και η Εύα κατάφεραν το μεν κατ’ εικόνα να το αμαυρώσουν το δε καθ᾿ ομοίωσιν να το εξαλείψουν. Γι’ αυτό έρχεται ο ίδιος ο Δημιουργός να αναπλάσει το ανθρώπινο γένος όχι όμως με κάποιο νέο ανθρώπινο κτίσμα αλλά ο ίδιος λαμβάνει «δούλου μορφή» και ταπεινώνεται και γενάτε από μια απλή γυναίκα και όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος «Προ αιώνων γάρ γεννηθείς εκ του Πατρός, ως ο γεννήσας οίδε, σήμερον εκ της Παρθένου υπέρ φύσιν ετέχθη, καθώς η του Πνεύματος επίσταται χάρις. Ο Παλαιός των ημερών παιδίον γέγονεν˙ ο επί θρόνου υψηλού καθήμενος εν φάτνη τίθεται…» δηλαδή ο Δημιουργός έρχεται για να ανυψώσει το ανθρώπινο γένος, να του δώσει ελπίδα, αλλά και νόημα στην ζωή.
Η αναδημιουργία του ανθρώπου άρχισε λοιπόν με τη δημιουργία του νέου Αδάμ του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.
Ο άγιος Ρωμανός ο μελωδός μάς αποτυπώνει με σαφήνεια το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Σωτήρος με έναν τρομερό διάλογο ανάμεσα στην Παναγία Μητέρα και τον Θεάνθρωπο βρέφος και μας λέγει «κατέβην εις γην, ίνα σχώσιν άφθαρτον ζωήν˙», δηλαδή «κατέβηκα στη γη για να έχουν άφθαρτη ζωή», το πώς; μας το λέγει λίγο παρακάτω «αν δε και σταυρούσθαί με μάθης, σεμνή, νεκρούσθαι δε δι’ αυτούς, μετά πάντων των στοιχείων δονηθήσει και θρηνήσεις η κεχαριτωμένη» δηλαδή θα μάθεις ότι σταυρώνομαι, ότι νεκρώνομαι γι’ αυτούς με όλα που θα δεις θα ταραχθείς και θα θρηνήσεις, η χαριτωμένη. «Ταύτα, μήτερ, πάσιν ανάγγειλον… Εξήλθεν ευθύς η Μαριάμ προς τον Αδάμ ευαγγελισμόν φέρουσα τη Εύα φησί˙ τέως ησυχάσατε όσον μικρόν˙ ηκούσατε γαρ αυτού άπερ είπεν υπομείναι δι’ υμάς» «αυτά μητέρα μου πες τα σε όλους… και βγήκε έξω αμέσως η Μαριάμ προς τον Αδάμ φέρνοντας καλό μήνυμα στην Εύα.» Και η αγία Μητέρα λέγει: «παλαιοί, ησυχάσατε πλησιάζει ο καιρός, διότι ακούσατε από Αυτόν όσα είπε ότι θα υπομείνει για σας».
Γι’ αυτό ο Θεός έγινε Υιός του ανθρώπου για να γίνει ο άνθρωπος Υιός του Θεού και όχι για να στολίζουμε δέντρα και να γεμίζουμε τα σπίτια μας με λαμπάκια αυτά είναι τα εξωτερικά και ανούσια Χριστούγεννα, τα φώτα είναι τεχνητά διότι δεν πιστεύουμε στο αληθινό φως, το φως που ανέτειλε στον κόσμο το φως το της γνώσεως.
Ας είναι αγαπητοί μου αδελφοί αυτά τα Χριστούγεννα η ευκαιρία που αναζητά ο κάθε άνθρωπος να επικοινωνήσουμε πνευματικά με το Θεάνθρωπο Χριστό.
Πεινασμένοι, καθώς είμαστε για ουράνια και θεϊκή τροφή ας πάρουμε να φάμε τον Άρτο της ζωής και να ξεδιψάσουμε με το ύδωρ το ζών «ίνα μέτοχοι ζωής αιωνίου γενώμεθα». Αμήν.

Αναγνώστες