Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Κάλαντα Θεοφανείων - Βυζαντινά.


Από της ερήμου ο Πρόδρομος ήλθε του βαπτίσαι τον Κυριόν.
Έρουρεμ, Έρουρε, Έρουρε , ρούρε, ρούρε, Χαίρε Προδρομε.

Βασιλέα πάντων εβαπτισεν εις τον Ιορδάνην ο Πρόδρομος.
Έρουρεμ, Έρουρε, Έρουρε , ρούρε, ρούρε, Χαίρε Προδρομε.

Γηγενείς σκιρτάτε και χαιρεσθέ τάξεις των αγγέλν ευφραίνεσθε.
Έρουρεμ, Έρουρε, Έρουρε , ρούρε, ρούρε, Χαίρε Προδρομε.

Δέξου Ιορδάνη τον Κτίστην σου πριν αναχαιτίσεις τα ύδατα.
Έρουρεμ, Έρουρε, Έρουρε , ρούρε, ρούρε, Χαίρε Προδρομε.

Ω Θεέ των όλων και Κύριε δος ημίν υγείαν και δύναμιν.
Έρουρεμ, Έρουρε, Έρουρε , ρούρε, ρούρε, Χαίρε Προδρομε.

Αναγνώστες