Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Τι είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή (μέρος β΄)

Με την έναρξη του Τριωδίου το Σάββατο το βράδυ στον Εσπερινό της Κυριακής του Τελώνη και του Φαρισαίου, ένας καινούργιος αέρας πνέει στην Εκκλησία.
Οι ψάλτες βάζουν μετάνοια, ο δεξιός στην εικόνα του Χριστού κι ο αριστερός στην εικόνα της Παναγίας, παίρνουν το βιβλίο του Τριωδίου και το τοποθετούν ο καθένας στο ψαλτικό του αναλόγιο.
Ακούοντας χθές τα πρώτα τροπάρια, που καλούν τους Χριστιανούς σε προσευχή, προβάλλοντας την εικόνα του φαρισαίου και του τελώνη να προσεύχονται, σύμφωνα με την παραβολή του Χριστού στο Ευαγγέλιο˙ «Μη προσευξώμεθα φαρισαϊκώς, αδελφοί…».
Περίοδος προσευχής και νηστείας είναι οι ημέρες του Τριωδίου, γι’ αυτό και το πρώτο τροπάριο σε προσευχή μάς προτρέπει, με πρότυπο την προσευχή του τελώνη.
Την Κυριακή το πρωί πάλι το πρώτο τροπάριο μετά το εωθινό Ευαγγέλιο, που ψάλλεται μέχρι την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών, είναι λόγια μετανοίας κι εξομολόγησης προς τον Χριστό˙ «Της μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα…».
Η συναίσθηση πως είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, η μετάνοια για την απρόσεκτη ζωή μας, η ανησυχία μέσα μας και πόθος για να βρούμε λύτρωση στο Σωτήρα και Ζωοδότη Χριστό, οδηγεί τα βήματά μας στον άγιο Ναό, που είναι ο καθιερωμένος λειτουργικός χώρος της κοινής λατρείας της Εκκλησίας.
Μας τραβάει ο ψαλμός, που θα τον ακούσουμε πανηγυρικά στη νυχτερινή Λειτουργία του Πάσχα˙ «Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν», και σπεύδουμε από τώρα έμπρακτα να τον εφαρμόσουμε, για να μπορέσουμε, συναγμένοι στο όνομα του Χριστού, μαζί προσευχόμενοι, μαζί παρακαλώντας και βοηθώντας ο ένας τον άλλο, να διαπλεύσουμε «το της νηστείας πέλαγος».
Μόνο όσοι δεν εκκλησιάζονται και δεν προσεύχονται μαζί, ενωμένοι και δεμένοι σ’ ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, με «τον σύνδεσμον της τελειότητος», αυτοί δεν ξέρουν τη μυστική δύναμη της κοινής προσευχής.

Αναγνώστες