Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Ο ουσιαστικός ρόλος της Εκκλησίας κατά των ναρκωτικών

Η Εκκλησία έχει απεριόριστες δυνατότητες, με τις τεράστιες ηθικές και πνευματικές ηθοπλαστικές δυνάμεις της. Με αυτές και με τη χάρη του Θεού μπορεί να διαμορφώνει ανθρώπους με χαρακτήρα και προσωπικότητα που δεν θα χρειάζεται τα ναρκωτικά.
Δεν θα αισθάνονται την ανάγκη να καταφεύγουν σ' αυτά, διότι θα έχουν πηγαίες ηθικές δυνάμεις αντιστάσεως στις δυσκολίες της ζωής, αντλώντας δύναμη από την πίστη τους, η οποία μπορεί ακόμη και τα βουνά να μετακινεί, έστω και αν είναι τόσο μικρή όσο ένας «κόκκος σινάπεως» .
Ευάριθμοι κληρικοί, Μητροπολίτες και Ιερείς έχουν ενστερνισθεί το θέμα των ναρκωτικών και εργάζονται πολύ θετικά και αποδοτικά. Οσοι μάλιστα έχουν και τη δυνατότητα, χρησιμοποιούν τα διάφορα μέσα ευρύτερης επικοινωνίας, όπως ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά, διάφορα έντυπα, συνέδρια, κηρύγματα κ.α.
Προσφυής πάντως είναι ο χαρακτηρισμός για το σχετικό έργο της Εκκλησίας ότι, ο κάθε Ναός με τις δραστηριότητές τους στα πλαίσια της ενορίας του όπως κατηχητικά, νεανικές συντροφιές, σχολές γονέων, πνευματικά κέντρα κ.α., είναι σαν ένας πολύπλευρος συμβουλευτικός σταθμός και κέντρο πρόληψης, στον αγώνα κατά των ναρκωτικών. Χρειάζεται όμως να γίνει και περισσότερο μεθοδικός και συστηματικότερος.
Οι άνθρωποι της Εκκλησίας είμαστε υπεύθυνη, κατά ένα ποσοστό, για το πρόβλημα των ναρκωτικών, περισσότερο δε, για τις παραλείψεις των καθηκόντων μας. Τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπισή του.

Αναγνώστες