Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Κανών εορτασμού του Πάσχα των Ορθοδόξων

Συμφώνως προς την 1ην Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ. το Πάσχα των Ορθοδόξων εορτάζεται την πρώτη Κυριακή η οποία έπεται ή συμπίπτει με την πρώτη εαρινή Πανσέληνο.
Αν όμως η Κυριακή αυτή συμπέσει με το Εβραϊκό Πάσχα (Νομικό Πάσχα) τότε το Πάσχα των Ορθοδόξων εορτάζεται την αμέσως επομένη Κυριακή.
Παρά την καθιέρωση του Γρηγοριανού ημερολογίου για τις ακίνητες εορτές το Πάσχα εορτάζεται με το Ιουλιανό Ημερολόγιο.
Έτσι, αρχή της ανοίξεως δεν θεωρείται η 21η Μαρτίου του Γρηγοριανού ημερολογίου αλλά η 3η Απριλίου του Ιουλιανού ημερολογίου.
Συμφώνως ως προς τα ανωτέρω και δεδομένου ότι ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών Πανσελήνου είναι 29 ημέρες το Πάσχα εορτάζεται μεταξύ 3 Απριλίου (το νωρίτερο) και 8 Μαΐου (το αργότερο).
Αλγόριθμος υπολογισμού του Πάσχα.
Συμβολισμός: υ (χ/ψ) είναι το υπόλοιπο της διαιρέσεως του: χ δια ψ (δηλ: υ (10/3)=1, υ(75/7)=5)
Αν Ε είναι το έτος, το Πάσχα του οποίου θέλουμε να βρούμε υπολογίζουμε διαδοχικά: Α=υ(Ε/19), Β=υ(Ε/4), Γ/υ(ε/7), Δ=υ(19Α+16/30), Ζ=υ(2Β+4Γ+6Δ/7) τότε το Πάσχα εορτάζεται την Π Απριλίου, όπου Π+3+Δ+Ζ.
(σημείωση: Αν Π>30 τότε το Πάσχα εορτάζεται την (Π-30) του Μαΐου.
Αν σας φαίνεται ο υπολογισμός βουνό υπάρχει και πιο εύκολος τρόπος μπαίνοντας σε αυτό το site.
http://www.asxetos.gr/article.aspx?i=68

Αναγνώστες