Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Βυζαντινοί ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδος από τον Πρωτοψάλτη Παναγιώτη Χριστοδουλόπουλο

Εν ταις Λαμπρότησι

Του κρύψαντος το τάλαντον

Βουλευτήριον:

Αναγνώστες