Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Χριστός Ανέστη


Χ ρ ι σ τ ό ς Α ν έ σ τ η

Εύχομαι και προσεύχομαι η χαρά, η αγάπη & η ελπίδα της Αναστάσεως του Χριστού να πλημμυρίσει τις καρδιές όλων μας, να φωτήσει τα σπίτια και τις οικογένειες όλων των ανθρώπων & να ειρηνεύσει τους λαούς σε όλα τα μήκη & τα πλάτη της γης'

Αναγνώστες