Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Για επαλήθευση του θαύματος του αγίου Νεκταρίου

http://forum.christian-orthodox.gr/viewtopic.php?f=11&t=85&p=53756#p52566

Αναγνώστες