Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Υποχρεωτική η αναγραφή του θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών

Tην υποχρεωτικότητα της αναγραφής του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με έγγραφο που απηύθυνε, μέσω των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στα σχολεία όλης της χώρας, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου κ. Βασίλης Κουλαϊδής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα στο Εκπαιδευτικό Ιστολόγιο Λάρισας (http://eleftherianet.blogspot.com/2010/06/blog-post.html), στο υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2/73735/23-6-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο υπογράφει ο Γ.Γ. του υπουργείου κ. Κουλαϊδής, αναφέρονται τα εξής:
“Mε αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνσή μας, σχετικά με τους απολυτήριους τίτλους Γυμνασίου, σας υπενθυμίζουμε ότι ο τύπος των εν λόγω απολυτηρίων καθορίζεται από την υπ’ αριθμ. 233.1/6/Γ2/2058/1986 (ΦΕΚ 317, Β’) Υ.Α. και περιλαμβάνει αναγραφή του θρησκεύματος του μαθητή».
Υπενθυμίζουμε ότι για το ίδιο θέμα υπάρχουν οι υπ’ αριθμ. Γ2/61723/13-6-2002 και Γ2/131757/22-11-2004 εγκύκλιοι του υπ. Παιδείας που ορίζουν ότι στη σύνταξη του τίτλου απόλυσης αναγράφεται ο χαρακτηρισμός “Χ.Ο” (χριστιανός/-η ορθόδοξος/-η, και ούτω καθ’ εξής αναλόγως του θρησκεύματος), εκτός αν έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία αναφέρεται το αντίθετο.
* Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι για το θέμα έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά – ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να αναγράφεται το θρήσκευμα στους τίτλους σπουδών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης – τόσο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπκού Χαρακτήρα (με την υπ’ αριθμ. 77/Α/25-6-2002 απόφασή της), όσο και ο Συνήγορος του Πολίτη (με το απ΄ αριθμ. πρωτ. 19905.04.2.1/15-11-2004 Πόρισμά του), υποστηρίζοντας – αμφότερες οι δύο ως άνω Ανεξάρτητες Αρχές – πως η αναγραφή του θρησκεύματος παραβιάζει αφ’ ενός την αρχή της αναγκαιότητας και αφ’ ετέρου την αρχή της αρνητικής θρησκευτικής ελευθερίας και, άρα - κατά την άποψη των δύο αυτών Ανεξαρτήτων Αρχών - η εν λόγω αναγραφή του θρησκεύματος θα έπρεπε να καταργηθεί, γνωμοδότηση την οποία δεν έχει υιοθετήσει και κυρώσει νομοθετικά η πολιτεία.

Αναγνώστες