Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Προσωπική συνάντηση με το Χριστό

Το έργο της Εκκλησίας σκοπό έχει να προετοιμάσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο σε προσωπική σχέση και κοινωνία με το Θεό.
Η κοινωνία του ανθρώπου με το Χριστό είναι κυρίως γεγονός προσωπικό.
Η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη στον περιορισμένο ανθρώπινο νου και τα Πρόσωπα της Θεότητας γίνονται γνωστά από τις άκτιστες κοινές ενέργειες Τους προς τον άνθρωπο μέσα από τις οποίες έχουμε προσωπική σχέση και επαφή με τον Θεό και γινόμαστε κατά Χάρη Θεοί.
   Όμως για να πραγματοποιηθεί αυτή η προσωπική συνάντηση Χριστού και ανθρώπου χρειάζεται και από τους δύο μια έξοδο.
   Ο Κύριος κατέβηκε από τον Ουρανό στη γη για να συναντήσει τον άνθρωπο, πήρε σώμα ίδιο με το δικό του και δέχθηκε να σηκώσει το αποτέλεσμα της αμαρτίας που είναι ο θάνατος, χωρίς ο ίδιος να έχει αμαρτία, για να μπορέσει να τον σώσει.
Από την μεριά του ο άνθρωπος καλείται να αφανίσει την ψευδαίσθηση της αυτάρκειας, ότι δηλαδή τα πάντα μπορεί να τα πετύχει στηριζόμενος αποκλειστικά στις δυνάμεις του, και ν΄ αναζητήσει με όλη του την καρδιά την ένωση του με τον Θεό.
 Ο χώρος στον οποίο γίνεται η συνάντηση με τον Χριστό είναι η Αγία του Εκκλησία, το ευλογημένο και ένδοξο σώμα Του και η κοινωνία των προσώπων εκείνων που έχουν ενωθεί ή πορεύονται προς την ένωσή τους μαζί Του.
Η Εκκλησία κατά το Βάπτισμα δίνει στον άνθρωπο τ΄ όνομά του και με αυτό τον γνωρίζει.
Του μεταδίδει προσωπικά την Θεία Χάρη και του προσφέρει το μήνυμα της σωτηρίας.
Σε όλα τα μυστήρια και τις ακολουθίες της μετέχει με το μικρό του όνομα ως πρόσωπο και όχι ως μια ανθρώπινη μονάδα ανάμεσα στις τόσες άλλες.
Αυτό μπορούμε να το δούμε σαν παράδειγμα στο μυστήριο της Εξομολογήσεως
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο Ιερέας – Εξομολόγος είναι ένα πρόσωπο τ΄ οποίο μετέχει στην ζωή του εξομολογουμένου. Έχουμε ένα Πνευματικό με τον οποίο συνδεόμαστε, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει την οδό της σωτηρίας.
Δεν εξομολογούμαστε κάθε φορά σε άλλον Ιερέα, γι΄ αυτό και μιλάμε για πνευματικό πατέρα και για γνήσια προσωπική σχέση διότι αυτός γνωρίζει τον όλο αγώνα μας και μας βοηθάει ν΄ αναγεννηθούμε.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η κιβωτός όπου διασώζεται η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου σε κοινωνία αγάπης με τον Θεό και τους συνανθρώπους και η οποία μας μεταμορφώνει σε κατά Χάρη Θεούς, αδελφούς του Ιησού Χριστού και πολίτες της Επουρανίου Βασιλείας.

Αναγνώστες