Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Η ρωμαιοκαθολική Εκκλησία (δ΄μέρος )

Διαφορές στα Μυστήρια
Σε ότι αφορά τα Μυστήρια η Δυτική εκκλησία δεν ταυτίστηκε με την παράδοση, αλλά καινοτόμησε και σ’ αυτό τον τομέα.
Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όχι μόνο χρησιμοποιεί άζυμο άρτο, την λεγομένη «όστια», αλλά αποστερεί από τους κοινωνούντας το Άγιο Ποτήριο, δηλαδή το Αίμα του Χριστού, θεωρώντας ότι αυτό είναι προνόμιο μόνο του ιερατείου.
Με ποιο δικαίωμα προβαίνει σ’ αυτήν την πράξη; Υπενθυμίζουμε τα λόγια του Χριστού κατά την διάρκεια του Μυστικού Δείπνου: Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης... Πως ερμηνεύουν οι δυτικοί τα παραπάνω λόγια του Ιησού; Και γιατί αποκλείουν τα μικρά παιδιά παντελώς από το μυστήριο αυτό;
Το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας είναι καταλυτικό για την σωτηρία του ανθρώπου. Και στο μυστήριο αυτό συμπεριλαμβάνεται και το Αίμα και το Σώμα του Χριστού.
«Εάν μη φάγητε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίητε αυτού το αίμα. Ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ»
Ένα άλλο σπουδαίο σημείο είναι ότι στο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς καθαγιάζουν τα άγια δώρα χωρίς την επίκληση του Αγίου Πνεύματος όπως προβλέπεται από το λειτουργικό μέρος.
Στο Μυστήριο του Βαπτίσματος δεν ακολουθείται η παράδοση της Αρχαίας Εκκλησίας, που χρησιμοποιούσε την τριπλή κατάδυση, παρά μόνο το ράντισμα.
Στις αρχαιότερες Εκκλησίες της Ιταλίας σώζονται ακόμη κολυμβήθρες όπου το παραδοσιακό Βάπτισμα επικρατούσε μέχρι τον 13ο αιώνα και συμβόλιζε την Αγία Τριάδα και την τριήμερο ταφή του Ιησού Χριστού. Σε ότι αφορά το Μυστήριο του Αγίου Χρίσματος το οποίο ελάμβανε χώρα μετά το Μυστήριο του Βαπτίσματος, οι Δυτικοί μεταθέτουν την τελετή του σε μεγαλύτερη ηλικία στα αγόρια και στα κορίτσια από 7 έως 10 ετών.
Τι είναι αυτό που κάνει την δυτική εκκλησία, να πιστεύει ότι το παιδί πρέπει να είναι μεγάλο και να διαθέτη λογική, για να λάβη τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος;
Τέλος, το Μυστήριο του Ευχελαίου το τελούν μόνο στους ετοιμοθάνατους. Ουδείς αμφισβητεί περί της χρησιμότητας αυτού του Μυστηρίου υπέρ της σωματικής και ψυχικής υγείας των ανθρώπων. Αλλά σε έναν ετοιμοθάνατο αναμφίβολα ανώτερο εφόδιο είναι η θεία Κοινωνία και όχι το Ευχέλαιο.
Εκτός των Μυστηρίων υπάρχουν και άλλες διαφορές όπως η απαγόρευση του γάμου στους κληρικούς, η αμφίεση και τα γένια, η νηστεία όλων των Σαββάτων, το σημείο του Σταυρού με τα πέντε δάκτυλα και άλλα.

Αναγνώστες