Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Η περί ψυχής διδασκαλία του βιβλίου της Γενέσεως (α΄ μέρος)


(Ερμηνευτική προσέγγιση με βάση τη διδασκαλία των Πατέρων και των Εκκλησιαστικών Συγγραφέων)

Πρόλογος

Στην πτυχιακή μου εργασία προσπάθησα να πραγματευτώ την περί ψυχής διδασκαλία του βιβλίου της Γενέσεως σύμφωνα με την ερμηνεία των Πατέρων και των Εκκλησιαστικών συγγραφέων.
Το θέμα αυτό το επέλεξα διότι η περί ψυχής διδασκαλία στην Αγία Γραφή αποτελεί σπουδαιότατο κεφάλαιο της πίστης μας και  απαραίτητη προϋπόθεση για τη γνώση της εσωτερικής ζωής του ανθρώπου και της καθάρσεώς της από τα πάθη.
Η έρευνα των ψυχικών φαινομένων είναι πάντα επίκαιρη, και ταυτόχρονα ισόβια και διαχρονική, λόγω της ίδιας της φύσης της ψυχής, που ούτε γερνά ούτε ορίζεται και ούτε αποτιμάται ακριβώς.
Αν δεχτούμε ότι η ιστορία της ανθρωπότητας είναι σε τελική ανάλυση ιστορία της θρησκεύουσας ψυχής, τότε σε περίοδο πνευματικής και ηθικής κρίσης, όπως είναι η εποχή µας, καθίσταται επιβεβλημένη η στροφή προς τα έσω για ενδοσκόπηση και διερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής, του κατ ̉ εξοχήν πνευματικού αυτού μεγέθους της ζωής, όταν μάλιστα αυτή εξετάζεται υπό το πατερικό πρίσμα της Ορθόδοξης ανατολικής παράδοσης. Άλλωστε, και αυτή  πάλι η Ορθόδοξη θεολογία στους καιρούς µας παρουσιάζει εντονότατη στροφή, κυρίως λόγω της ολοένα αυξανόμενης κίνησης γύρω από τις πατερικές μελέτες, σε όρους ιατρικούς – θεραπευτικούς.
Έτσι, ερευνώντας το υπό εξέταση θέμα της ψυχής, παρέθεσα αρκετές  διδασκαλίες και λόγους των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας για να γίνει κατανοητή και κατά δύναμιν ακριβέστερη θεολογικά η βασική αυτή διδασκαλία περί ψυχής του βιβλίου της Γενέσεως και της θεολογίας της Εκκλησίας.
Δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς την τροφό σχολή, την Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς, τους κυρίους Καθηγητές, και τον άγιο Σχολάρχη, για την ποικίλη συμπαράσταση σε όλη την διάρκεια των σπουδών μου.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επόπτη καθηγητή μου κύριο Δημήτριο Γιαννούλη για την πολύπλευρη και πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε για την περάτωση της εργασίας μου.

Αναγνώστες